Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 26, 2020

Omdat te veel en langdurige stress een nadelig effect heeft op het immuunsysteem, ga ik als stress en trauma therapeut samen met Lucas van Gool  op onderzoek naar hoe je het stress-level kunt laten zakken.